Inschrijven kan via het inschrijfformulier die, door de trainer, na de proeflessen meegegeven zal worden. Deze kan ingeleverd worden bij de trainer of naar het op het formulier vermelde adres gestuurd worden.

Uitschrijven dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan per e-mail: ledenadministratie@simpledribble.nl of per post.

Adreswijziging kunnen doorgegeven worden per e-mail ledenadministratie@simpledribble.nl.