Contributie bedragen per maand:

Peanuts €  8,00
U10 € 10,00
U12 t/m U16 € 14,50
Senioren / recreanten € 14,50
Kanjers tot 8 jaar €  8,00
Kanjers van 8 tot 10 jaar € 10,00
Kanjers vanaf 12 jaar € 14,50

LET OP!

  • Contributie wordt via machtiging automatisch per kwartaal vooruit geïncasseerd door de penningmeester van Simple Dribble.
  •  Ieder volgend lid in een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) betaalt € 1,- contributie per maand minder.
  • Als leden een betalingsachterstand hebben met ingang van het nieuwe seizoen, kan dit leiden tot het schorsen voor trainingen en/of wedstrijden. Dit ontslaat het lid resp. de ouder/verzorger uiteraard niet van de plicht om contributie te betalen. De plicht om contributie te betalen vervalt pas na schriftelijke afmelding en betaling van openstaande contributies.

Uitschrijven: Het stopzetten van je lidmaatschap kan elk half jaar.   Voor 1 december kan een lid uitschrijven  zodat de contributieplicht vervalt per 1 januari.  De tweede mogelijkheid is voor 1 juni, stopzetting contributie per 1 juli