Contributie bedragen per maand:

Peanuts €  9,00
U10 € 12,00
U12 t/m U14 € 16,00
U16 t/m U18 € 18,00
Dames € 16,00

LET OP!

  • Contributie wordt via machtiging automatisch per kwartaal vooruit geïncasseerd door de penningmeester van Simple Dribble.
  •  Ieder volgend lid in een gezin (woonachtig op hetzelfde adres) betaalt € 1,- contributie per maand minder.
  • De bondsbijdrage (lidmaatschap) wordt eenmalig per jaar doorbelast op basis van werkelijk kosten.
  • Als leden een betalingsachterstand hebben met ingang van het nieuwe seizoen, kan dit leiden tot het schorsen voor trainingen en/of wedstrijden. Dit ontslaat het lid resp. de ouder/verzorger uiteraard niet van de plicht om contributie te betalen. De plicht om contributie te betalen vervalt pas na schriftelijke afmelding en betaling van openstaande contributies.

Uitschrijven: Het stopzetten van je lidmaatschap kan elk half jaar.   Voor 1 december kan een lid uitschrijven  zodat de contributieplicht vervalt per 1 januari.  De tweede mogelijkheid is voor 1 juni, stopzetting contributie per 1 juli