Binnen de vereniging is een aantal regels waar een ieder zich aan moet houden van kracht.

Met betrekking tot trainingen:

 • Als je niet kunt komen trainen dan tijdig afmelden bij je trainer.
 • Zorg dat je op tijd, maar ook niet te vroeg, op de training bent. 15 minuten is prima.
 • De zaal mag pas betreden worden nadat de voorgaande groep uit de zaal is, ongeacht of zij enkele minuten uitlopen.
 • Na afloop van trainingen worden alle ballen opgeruimd, tenzij deze ballen het volgende uur door een ander team worden gebruikt.
 • Na afloop dient binnen 15 minuten de kleedkamer te zijn verlaten. Aanwijzingen van de beheerder en/of trainer dienen opgevolgd te worden.
 • Toon altijd respect voor je trainer, medespelers en andere aanwezigen.

Met betrekking tot de wedstrijden:

 • Afwezig zijn bij wedstrijden betekent het duperen van je teamgenoten, dit moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Kan je echt niet, zorg dan dat je je vroegtijdig afmeldt. Indien mogelijk, liefst meer dan een week voorafgaand aan de wedstrijd.
 • Zorg dat je op tijd bent voor de wedstrijden. Minimaal een kwartier voor aanvang van de wedstrijd, of op het tijdstip dat de trainer aangeeft.
 • Voor uitwedstrijden: op het afgesproken tijdstip aanwezig! Alle (ouders van) leden moeten beurtelings rijden. De coach maakt, indien noodzakelijk, een schema.
 • Het veld mag pas betreden worden nadat de voorgaande wedstrijd is beĆ«indigd.
 • De wedstrijd wordt in een officieel tenue gespeeld.
 • Na afloop van de wedstrijden dient binnen 15 minuten de kleedkamer te zijn verlaten.
 • Aanwijzingen van beheerder, hoofd zaalwacht, de coach, de scheidsrechter en/of bestuursleden dienen opgevolgd te worden.
 • Toon altijd respect voor je coach, scheidsrechters, tegenspelers, medespelers en andere aanwezigen.

Algemene regels:

 • Indien je uitkomt in een competitie-spelend team, dan heb je ook scheidsrechter- en/of tafeldiensten. Weigering kan leiden tot uitsluiting van eigen wedstrijden.
 • Aan de schrijverstafel dienen uitsluitend de schrijvers te zitten, en op de bank zitten de spelers en de trainer/coach. Overige aanwezigen nemen op de tribune plaats.
 • Niet alleen bij andere verenigingen, maar ook in ’t Cromwiel zijn wij te gast. Gedraag je dan ook als zodanig. Dus geen afval achter laten. Het is niet toegestaan limonade in de zaal te drinken. Eten en drinken kan op de tribune of in de kleedkamer genuttigd worden, maar zonder afval achter te laten.
 • Het schoppen tegen basketballen is verboden.